Loading...

KuliseNaročnik: Kosovelov dom Sežana
Leto: jesen 2015


Oblikovanje in realizacija kulis oz. tekstilnih zaves za Srednjo dvorano Kosovelovega doma Sežana.

Delo je nastalo v sklopu magistrske naloge Tipografska tekstilna zavesa, ki je bila leta 2016 nagrajena s Fakultetno Prešernovo nagrado.